Թելից դեպի հյուսվածք․ նյութի փոխակերպման ճանապարհը

ԺԱԻ Պատկերասրահը կմասնակցի «Կատապուլտ տաղավար․ Ստեղծարար արդյունաբերություններ» ցուցահանդեսին, որը կանցկացվի ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնում 31–ից ապրիլի 30–ը։ ԺԱԻ նախագիծը՝

«Թելից դեպի հյուսվածք․ նյութի փոխակերպման ճանապարհը»  ներկայացնում է չորս արվեստագետների աշխատանքներ՝ Արաքս Սահակյան, Արմինե Աթոյան, Մերի Բադալյան և Ալեքսեյ Մանուկյան։

Նախագծի համադրողն է Լիլիթ Գրիգորյանը, ղեկավարը՝  Նազարեթ Կարոյանը։   

Ցուցադրությունը ուսումնասիրում է ժամանակակից արվեստի հարաբերությունը ավանդական տեխնիկաների հետ, ինչպիսիք են թելը, ասեղնագործությունը, գորգը։

Թելի կոնցեպտը ներկայացվող աշխատանքների մեջ դրսևորվում է տարբեր մեդիաներով՝ թղթի վրա արված գծից մինչև մետաղյա կոնստրուկտ, գեղանկարչական խառը տեխնիկա, ասեղնագործություն և գորգ։

Յուրաքանչյուր արվեստագետ արտահայտում է թելի գաղափարը տարբեր  միջոցներով՝ գծապատկերից  մինչև մետաղյա մալուխ, խառը մեդիայից մինչև ասեղնագործություն և գորգ։

Այն ուղին, որ թելը անցնում է հյուսվածք դառնալու ճանապարհին, համագործակցության մի պատում  է, երբ տարբեր թելեր միասին ստեղծում են հյուսվածք, մի նոր պատմություն, որտեղ ամեն մասնիկը յուրահատուկ է, բայց և այսուհետ ընդհանուրի անքակտելի մասը։

Մյուս կողմից «Հավաքական հանճարի» գաղափարը այս աշխատանքներում դրսևովում է արվեստագետների՝ համայնքի մաս լինելու, համայնքի վրա հենվելու, վերցնելու և տալու ունակության մեջ․ նյութի, գաղափարի, հմտությունների, ավանդույթի ընդհանուր միջավայրում գտնվելու հետևանքով։