Կարդում ենք Միշել Ֆուկո

Հարգելի բարեկամներ, ուրախ ենք հայտնելու, որ Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի գրադարանը տալիս է հանրային ծրագրերի մեկնարկը: Սկզբի համար հնարավորություն ենք ստեղծել և  հետաքրքրվողներին հրավիրում ենք անդամագրվելու  Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութիւն թարգմանական  մատենաշարի շրջանակներում հայերեն թարգմանված և մեկ տարի առաջ լույս տեսած «Գիտելիքի հնագիտությունը» գրքի ընթերցման խմբակին։ Ինչու է ստեղծվում ընթերցման խմբակ և ինչ կարող է տալ խմբային ընթերցումը; Լինելով ֆրանսիացի փիլիսոփա Միշել Ֆուկոյի թերևս առավել բարդ աշխատությունը՝ «Գիտելիքի հնագիտությունը»  ընթերցման ընթացքում առաջ է բերում երկու տիպի դժվարություն։ Առաջինը նյութի ինքնին խրթին լինելն է:

Դիցուք Ֆուկոն ասում է, թե իր ուսումնասիրության նյութը մարդկային (հումանիտար) գիտելիքի և գիտությունների կազմավորման ընթացքում  մեկ փուլից մյուսը, տեղի ունեցող փոփոխությունն է: Շարքային ընթերցողի համար դժվար է ըմբռնել, թե ինչպես է հնարավոր այդ փոփոխությունը դարձնել տեսաբանական ուսումնասիրության նյութ: Տեքստի  լեզվական և ոճային առանձնահատկությունները ևս խնդրահարույց են ։ Եվ աշխատությունը գրեթե անընթեռնելի այն պատճառով, որ այս երկու բարդությունները գրքում ներկայանում են իմաստաբանական ու շարահյուսական առումներով միահյուսված: 

Խմբային ընթերցումը վարում է գրքի թարգմանիչ Նազարեթ Կարոյանը: Ընթերցման ընթացքում  նա  կօգնի ոչ միայն հաղթահարելու աշխատության հերթական գլուխը, այլև խմբի անդամների հետ կկիսվի անձնական փորձառությամբ, որ նա կուտակել է գիրքը թարգմանելիս, այդ փորձառությունը մերթ մերթ հագեցնելով ընթերցման տեսական գիտելիքներով, թե ինչու չի կարելի ընթերցելիս շտապել, կամ դժվար թնթերցվող որևէ գրքի որ մասերով է հնարավոր արագ անցնել, ինչի հատվածների վրա է, որ  պետք դանդաղել կամ երբեմն դադար տալ; 

Քանի որ աշխատությունը  առաջաբանի ու եզրակացության հետ մեկտեղ բաղկացած է ութ մասից, հանդիպումների քանակը ևս կլինի նույնքան: Դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքում խմբավարը կքննարկի ու կպարզաբանի ինչպես րնթերցված հատվածի  անհասկանալի պահերը, այնպես էլ կտա հաջորդի գլխի ընթերցման համար որոշակի ուղեցույց:

Ընթերցողական խմբակի տեղերը սահմանափակ են, դրանց լրանալուն պես անդամագրությունը կդադարեցվի անկախ դիմումի համար նախատեսված վերջնաժամկետից: Անդամավճարը  կազմում է 24,000 դրամ:

Գրանցման վերջնաժամկետն է նոյեմբերի 12–ը։

Դիմել այստեղ։

Ընթերցման օրերի նախնական ժամանակացույցը. 

Նոյեմբերի 14, 19:00 - 21:00

 • Առաջաբան (Ռ. Փանոսեան),
 • Թարգմանչի կողմից (Ն. Կարոյան),
 • Ներածություն

Նոյեմբերի 28,  19:00 - 21:00

 • Ճառաբանության միավորները,
 • Ճառաբանական կազմավորումները,
 • Առարկաների ձևավորումը:
Դեկտեմբեր 12,  19:00 - 21:00
 • Ասութենական կերպավորությունների ձևավորումը
 • Հղացքների ձևավորումը
 • Ռազմավարությունների ձևավորումը
Դեկտեմբեր-26,  19:00 - 21:00
 • Դիտողություններ և հետևանքներ
 • Սահմանել ասույթը
Հունվար 9,  19:00 - 21:00
 • Ասույթների նկարագրությունը
 • Սակավադեպություն, արտաքնություն, կուտակում
 • Պատմական ապրիորին և արխիվը
Հունվարի 23,  19:00 - 21:00
 • Հնագիտություն և գաղփարների պատմություն
 • Բնօրինակը և օրինաչափը
 • Հակասությունները
Փետրվար 6,  19:00 - 21:00
 • Համեմատական իրողությունները
 • Փոփոխությունը և փոխակերպումները
 • Գիտություն և գիտելիք
Փետրվար 20,  19:00 - 21:00
 • Եզրակացություն